Tekst Umowy - wersja polska
Projekt tekstu polskiego Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2005 r.
CZĘŚĆ 1PRZEPISY OGÓLNEPobierz Pobierz (397.81 KB)
CZĘŚĆ 2 - 2.1 i 2.2KLASYFIKACJAPobierz Pobierz (397.03 KB)
CZĘŚĆ 2 - 2.2 i 2.3KLASYFIKACJA (CD.) I  METODY BADAŃPobierz Pobierz (563.25 KB)
CZĘŚĆ 3 - 3.1 i 3.2WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, PRZEPISY SZCZEGÓLNE ORAZ WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PAKOWANYCH W ILOŚCIACH OGRANICZONYCH – PRZEPISY OGÓLNEPobierz Pobierz (146.28 KB)
CZĘŚĆ 3 - 3.2TABELA A - WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (CD.)Pobierz Pobierz (897.89 KB)
CZĘŚĆ 3 - 3.3 PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW LUB PRZEDMIOTÓWPobierz Pobierz (260.18 KB)
CZĘŚĆ 3 - 3.4WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PAKOWANYCH W ILOŚCIACH OGRANICZONYCHPobierz Pobierz (129.52 KB)
CZĘŚĆ 4 - 4.1 STOSOWANIE OPAKOWAŃ, W TYM DUŻYCH POJEMNIKÓW DO PRZEWOZU LUZEM (DPPL) I DUŻYCH OPAKOWAŃPobierz Pobierz (1.11 MB)
CZĘŚĆ 4 - 4.2STOSOWANIE CYSTERN PRZENOŚNYCH ORAZ UN WIELOELEMENTOWYCH KONTENERÓW DO GAZU (MEGC) CERTYFIKOWANYCH SYMBOLEM UNPobierz Pobierz (236.42 KB)
CZĘŚĆ 4 - 4.3STOSOWANIE CYSTERN STAŁYCH (POJAZDÓW-CYSTERN), KONTENERÓW-CYSTERN I CYSTERN TYPU NADWOZIE WYMIENNE  ZE ZBIORNIKAMI METALOWYMI ORAZ POJAZDÓW-BATERII I UN I WIELOELEMENTOWYCH KONTENERÓW DO GAZU (MEGC)Pobierz Pobierz (242.73 KB)
CZĘŚĆ 4 - 4.4STOSOWANIE CYSTERN WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMOCNIONYCH WŁÓKNEM, CYSTERN STAŁYCH (POJAZDÓW-CYSTERN), CYSTERN ODEJMOWALNYCH, KONTENERÓW-CYSTERN I CYSTERN TYPU NADWOZIE WYMIENNEPobierz Pobierz (82.66 KB)
CZĘŚĆ 4 - 4.5STOSOWANIE CYSTERN DO PRZEWOZU ODPADÓW NAPEŁNIANYCH PODCIŚNIENIOWOPobierz Pobierz (83.46 KB)
CZĘŚĆ 5PROCEDURY NADAWCZEPobierz Pobierz (494.37 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.1WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I BADANIA OPAKOWAŃPobierz Pobierz (284.20 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.2WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I BADANIA NACZYŃ CIŚNIENIOWYCH, POJEMNIKÓW AEROZOLOWYCH I MAŁYCH NACZYŃ ZAWIERAJĄCYCH GAZ (NABOI GAZOWYCH)Pobierz Pobierz (291.25 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.3WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I BADANIA OPAKOWAŃ DLA MATERIAŁÓW KLASY 6.2Pobierz Pobierz (119.57 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.4WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, BADAŃ I ZATWIERDZANIA SZTUK PRZESYŁKI I MATERIAŁÓW KLASY 7Pobierz Pobierz (225.62 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.5WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I BADAŃ DUŻYCH POJEMNIKÓW DO PRZEWOZU LUZEM (DPPL)Pobierz Pobierz (241.94 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.6WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY I BADAŃ DUŻYCH OPAKOWAŃPobierz Pobierz (148.40 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY, BADANIA I PRÓB CYSTERN PRZENOŚNYCH I WIELOELEMENTOWYCH KONTENERÓW DO GAZU (MEGC) CERTYFIKOWANYCH SYMBOLEM UNPobierz Pobierz (400.85 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY, WYPOSAŻENIA, ZATWIERDZANIA TYPU, BADAŃ I PRÓB ORAZ ZNAKOWANIA CYSTERN STAŁYCH (POJAZDÓW-CYSTERN), CYSTERN ODEJMOWALNYCH, KONTENERÓW-CYSTERN I CYSTERN TYPU NADWOZIE WYMIENNE, ZE ZBIORNIKAMI METALOWYMI ORAZ POJAZDÓW-BATERII I WIELOELEMENTOWYCH KONTENERÓW DO GAZU (MEGC)Pobierz Pobierz (305.42 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.9WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIA, ZATWIERDZANIA TYPU, BADANIA I ZNAKOWANIA CYSTERN STAŁYCH (POJAZDÓW-CYSTERN), CYSTERN ODEJMOWALNYCH, KONTENERÓW-CYSTERN I CYSTERN TYPU NADWOZIE WYMIENNE WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMOCNIONYCH WŁÓKNEM (FRP)Pobierz Pobierz (147.60 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.10WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY, WYPOSAŻENIA, ZATWIERDZANIA TYPU, BADANIA I ZNAKOWANIA CYSTERN DO PRZEWOZU ODPADÓW NAPEŁNIANYCH PODCIŚNIENIOWOPobierz Pobierz (106.85 KB)
CZĘŚĆ 6 - 6.11WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA, BUDOWY, BADAŃ I PRÓB KONTENERÓW DO PRZEWOZU LUZEMPobierz Pobierz (110.56 KB)
CZĘŚĆ 7PRZEPISY DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZEWOZU, ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU ORAZ MANIPULOWANIA ŁADUNKIEMPobierz Pobierz (261.48 KB)
CZĘŚĆ 8PRZEPISY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I OPERACJI TRANSPORTOWYCH -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAŁOGI POJAZDU, WYPOSAŻENIA, POSTĘPOWANIA I DOKUMENTACJIPobierz Pobierz (185.47 KB)
CZĘŚĆ 9WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTRUKCJI I DOPUSZCZENIA POJAZDÓWPobierz Pobierz (215.69 KB)


  
  


      

  

  

  

  

    

  

  

  

CZĘŚĆ 6.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I BADAŃ DUŻYCH 

CZĘŚĆ