ul. Łukasińskiego 45JA, 71-215 Szczecin office@esd-adr.pl 601775246

o nas

Cele stowarzyszenia Rozwijanie współpracy i wzajemnych kontaktów pomiędzy doradcami, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia w dziedzinie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych według zasad wynikających z Umowy ADR, Tworzenie forum wymiany informacji dotyczących krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych oraz obowiązków doradcy (śledzenie praktyk oraz procedur w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, sporządzanie sprawozdań i raportów, prowadzenie dochodzeń powypadkowych, […]

zobacz więcej