Zacznij współpracę z ESD ADR

Członkowie stowarzyszenie to nie tylko doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR, ale także eksperci z innych form przewozu towarów niebezpiecznych, ochrony środowiska, bhp, ppoż., biegli sądowi, rzeczoznawcy.

NASZA MISJA

WSPARCIE

Promowanie członków stowarzyszenia na rynku szkoleń i usług.

WIEDZA

Organizacja sympozjów, warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń.

DORADZTWO

ADR, RID, IATA, ICAO IT, IMDG Code, CTU Code.

DIALOG

Współpraca z organami, agendami oraz instytucjami rządowymi w kraju i za granicą.

PRAWO

Interpretacja przepisów prawnych. Udział w konsultacjach społecznych projektów ustaw i rozporządzeń.

INTEGRACJA

Integracja środowisk zajmujących się tematyką przewozu towarów niebezpiecznych.

doradcy

Lista kontaktowa doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR

LISTA DORADCÓW

nasi partnerzy