IASA

IASA
International Association of dangerous goods Safety Advisers
www.dgsa-iasa.org

(Stowarzyszenie skupiające krajowe stowarzyszenia doradców)


ZEBRANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO I CZŁONKÓW ESD ADR
Dnia 02.04.2014r. o godz. 17.30 w Laboratorium Badań Materiałowych PUH TEST w Gorzowie Wlkp. odbyło się zebranie Zarządu Głównego ESD ADR z udziałem członków Stowarzyszenia.
Podczas zebrania:
1. Przedstawiono szczegółową informację dot. spotkania przedstawicieli Europejskich Organizacji DGSA w Bonn oraz spotkania w Ministerstwie Infrastruktury nt. egzaminowania Doradców.
2. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia ESD – ADR do Europejskiego Stowarzyszenia DGSA (EASA).