CRF 49 / ADG

ADG

Australian Dangerous Goods Code (ADG Code) – Western Australia

Kodeks określa wytyczne odnoszące się do transportu materiałów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych i materiałów promieniotwórczych w przypadku gdy towary te są transportowane razem z innymi towarami niebezpiecznymi lub gdy towary niebezpieczne mają dodatkowe zagrożenie innej klasy. (Kodeks ADG) określa wymagania dotyczące transportu drogowego lub kolejowego towarów niebezpiecznych.

Wprowadzony jest Ustawą o bezpieczeństwie towarów niebezpiecznych z 2004 – Zachodnia Australia

Code of Federal Regulations (CFR-49)

Zawiera dziewięć tomów, które obejmują wszystkie formy transportu naziemnego i bezpieczeństwa transportu, w tym: rurociągi; koleje, zarówno pasażerskie, jak i towarowe, drogi wodne; samochody, transport i autostrady.
Ważną częścią CFR 49 są przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Według Federalnej Administracji Bezpieczeństwa Przewoźników Samochodowych (FMCSA) 49 CFR 171 obejmuje transport towarów niebezpiecznych w handlu i transporcie.