Blog

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU
Prawidłowe zamocowanie ładunków podczas ich transportu chroni przed uszkodzeniem pojazdu i doznaniem obrażeń przez pasażerów lub innych użytkowników drogi, a także eliminuje zatory występujące w przypadku utraty ładunku.

Strona Komisji Europejskiej – bezpieczeństwo drogowe


NAJCZĘŚCIEJ PRZEWOŻONE TOWARY NIEBEZPIECZNE

Klasyfikacja najczęściej przewożonych towarów niebezpiecznych wg GHS: porównanie klasyfikacji transportowej z unijnym rozporządzeniem CLP (rozp. 1272/2008)
UN-SCEGHS-19-INF07


ODPADY PRZEMYSŁOWE


ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJĘ TRANSPORTU DROGOWEGO.