VI Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP


W dniach 22-23 stycznia 2020 r. odbyła się kolejna VI już Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP, tym razem gościła nas Bydgoszcz. Jak co roku organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Celem konferencji była aktualizacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP.