WARSZTATY DORADCA ADR 2017 – 2019 – BIEŻĄCE PROBLEMY