WARSZTATY DORADCA ADR 2017 – 2019 – BIEŻĄCE PROBLEMY

W dn.11 i 12.X.2019r. odbyły się WARSZTATY ADR „BIEŻĄCE PROBLEMY”, w kórych udział wzięło m.in.12 Doradców ADR- członków naszego Stowarzyszenia. Omówione i przedyskutowane zostały bieżące problemy w praktyce transportowej towarów niebezpicznych.