VIII Konferencja bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP


W dniach 21-22 września 2022 r. w Gdyni odbyła się VIII Konferencja bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP, zorganizowana przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Celem konferencji było doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych transportem lądowym, morskim oraz powietrznym w Siłach Zbrojnych RP.

Nie zabrakło przedstawicieli ESD-ADR, którzy wspólnie z żołnierzami uczestniczyli w warsztatach, które były świetną okazją do zapoznania się z aktualnym stanem prawnym w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP, danymi statystycznymi z zakresu bezpieczeństwa przewozów oraz możliwością dyskusji i wymiany doświadczeń. W części praktycznej przeprowadzono pokazy przeładunku i składowania towarów niebezpiecznych na okręcie Marynarki Wojennej RP oraz na terenie Bałtyckiego Portu Kontenerowego.