Autor: Piotr Spychalski

25 sp. by Piotr Spychalski

VII Konferencja bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP

W dniach 22-23 września 2021 roku odbyła się VII Konferencja bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP, zorganizowana przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. W tym roku gospodarzem była 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Panele dyskusyjne, mające na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa przewozu […]
10 lt. by Piotr Spychalski

Polska podpisała umowy M333 i M334.

UMOWA WIELOSTRONNA M333zawarta na podstawie przepisów rozdziału 1.5.1 ADR, dotycząca zaświadczenia o przeszkoleniu kierowców zgodnie z 8.2.2.8.2 ADR(1) W drodze odstępstwa od przepisów 8.2.2.8.2 akapit pierwszy ADR wszystkie zaświadczenia oprzeszkoleniu kierowcy, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r.,zachowują ważność do 30 września 2021 r. Zaświadczenia te odnawia się […]