Kategoria: Aktualności

22 mj. by esd_adr_admin

Zaproszenie na otwarte zebranie Zarządu Głównego ESD-ADR.

Zarząd Główny ESD-ADR dnia 23 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 w „Pensjonacie W Sam Las” Barnówko 13, 74-311 Różańsko, zaprasza wszystkich członków na otwarte zebranie zarządu. Agenda spotkania: Część I 1. Zatwierdzenie przygotowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. przez członków zarządu. 2. Przedstawienie programu i tematyki na kolejną edycję „Forum Dobrych Praktyk 2022 r.” […]
22 st. by esd_adr_admin

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie formularza rocznego sprawozdania.

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony zmieniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towar w niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Uwagi proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: […]
4 st. by esd_adr_admin

ADR 2021-2023

Na stronie https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files ukazała się znowelizowana „Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych” obowiązująca od 01 stycznia 2021 roku.