Zaproszenie na otwarte zebranie Zarządu Głównego ESD-ADR.


Zarząd Główny ESD-ADR dnia 23 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 w „Pensjonacie W Sam Las” Barnówko 13, 74-311 Różańsko, zaprasza wszystkich członków na otwarte zebranie zarządu.

Agenda spotkania:

Część I

1. Zatwierdzenie przygotowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. przez członków zarządu.

2. Przedstawienie programu i tematyki na kolejną edycję „Forum Dobrych Praktyk 2022 r.”

3. Wybór miejsca oraz ustalenie szczegółów organizacyjnych „Obchodów XX-lecia działalności ESD-ADR” w 2023 roku.  

4. Ustalenie daty Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR – 2023 r.

5. Wolne wnioski.

Część II

6. Ognisko, spotkanie integracyjne Członków Stowarzyszenia.

Informacja dodatkowa.

– Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w pensjonacie przez Zarząd ESD-ADR

Opłata za nocleg dokonywana jest indywidualnie przez uczestników spotkania w recepcji Pensjonat

W Sam Las.   

Koszt noclegu dostępny na stronie Pensjonatu W Sam Las: http://www.wsamlas.pl/

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu oraz spotkaniu integracyjnym do końca dnia 27.05.2022 r. na adres: office@esd-adr.pl lub piotr.spychalski@esd-adr.pl