VII Konferencja bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP


W dniach 22-23 września 2021 roku odbyła się VII Konferencja bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP, zorganizowana przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. W tym roku gospodarzem była 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Panele dyskusyjne, mające na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych transportem lądowym w Siłach Zbrojnych RP, morskim i powietrznym uzupełnione były również o pokaz dynamiczny sprzętu przeładunkowego i czynności osób zaangażowanych w załadunek i rozładunek CTU.

Na zaproszenie Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w konferencji udział wzięli przedstawiciele ESD-ADR.

  • Piotr Spychalski
  • Agnieszka Zając