Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie wejścia w życie zmian Umowy ADR.

ADR 2021

ADR 2021

10 maja 2021 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 874 ukazało się „Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.”

Link do tej pozycji dostępny na w zakładce „Baza Wiedzy” Transport Drogowy.