ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ESD-ADR


Zarząd Główny Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR z siedzibą w Szczecinie zwołuje, Walne Zebranie Delegatów na dzień 27.05.2023 r. o godzinie 15.00 na terenie Wolińskiego Parku Narodowego kompleks Biała Góra budynek edukacyjny nr 3.

porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów ESD-ADR.

2. Wybór Przewodniczącego  Walnego Zebrania Delegatów ESD-ADR.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebranie Delegatów ESD-ADR oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów ESD-ADR.

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

  • Wybór prezesa Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  • Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  • Zmiany zapisu Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR.

6. Zamknięcie obrad.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy delegatów, wyznaczony został drugi termin  Walnego Zebrania Delegatów ESD-ADR w dniu 27.05.2023 r. o godzinie 15.30, miejsce bez zmian.

Podstawa:

§ 29 oraz§ 30 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR.