Nowy pobór opłaty drogowej w Federacji Rosyjskiej.

ESD ADR

Z dniem 01.01.2021 r. Departament Polityki Państwowej w Dziedzinie Samochodowego i Miejskiego Transportu Pasażerskiego Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej wprowadził pobór opłaty skarbowej za udzielenie specjalnego zezwolenia na przejazd po drogach
samochodowych dla:
– pojazdu, wykonującego przewozy ładunków niebezpiecznych w kwocie
1300 rubli;
– pojazdu ciężarowego i/lub nienormatywnego — w kwocie 1600 rubli.