SEMINARIUM „NEW ADR 2019-2021”

ADR

31 stycznia 2019r. odbyło się w Szczecinie Seminarium „New ADR 2019 – 2021” w którym licznie uczestniczyli członkowie ESD ADR, przedstawiciele PSP, WITD, MON oraz Policji.

Spotkanie odbyło się na terenie  Wyższej Szkoły Administracji publicznej w Szczecinie. Tematem Przewodnim były zmiany w Umowie Europejskiej ADR na lata 2019 – 2021.

Krzysztof Grzegorczyk wygłosił wykład nt. „Zmian w ADR 2019 – 2021” Małgorzata Wieleba – Walicka omówiła temat „Aktualnych zmian w przepisach dot. wykonywania transportu drogowego świetle obowiązujących przepisów.”