WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ESD-ADR

W dniu 1 czerwca 2018r. odbyło się w Szczecinie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ESD ADR.
Wybrano nowe Władze ESD ADR IV kadencji

Zarząd Główny w składzie:

  • Piotr Spychalski – Prezes
  • Agnieszka Trzcińska – Wiceprezes
  • Agnieszka Zając – Wiceprezes
  • Piotr Pągowski – Skarbnik
  • Stanisław Nowak – Sekretarz
  • Krzysztof Kłeczek – Członek

Zmieniono składy osobowe Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.