WIEDEŃ 2016 – WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY

WIEDEŃ 2016 - WYJAZD SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNY

W dniach 9-13 czerwca 2016r. odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Wiednia w którym wzięło udział 14członków ESD ADR.

W trakcie wyprawy zainaugurowano I Forum dot. dobrych praktyk w transporcie towarów niebezpiecznych.