SPRAWOZDANIE ADR/RID za 2013r. – WARSZTATY

SPRAWOZDANIE ADR/RID za 2013r. - WARSZTATY

Warsztaty „ADR/RID – Sprawozdanie za 2013r. – Odpowiedzialność Przedsiębiorcy i Doradcy” odbyły się w Luboniu k.Poznania oraz w Gorzowie Wlkp. 17 stycznia i 10 lutego 2014r
Warsztaty w Luboniu zostały zorganizowane we współpracy z Parkiem Przemysłowym LUVENA oraz Stowarzyszeniem Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją – DBPK.  Zajęcia prowadzili: Anita Pilaszkiewicz i Krzysztof Grzegorczyk.