II FORUM – DOBRE PRAKTYKI W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

III Forum dobrych praktyk

9 czerwca 2017r. odbyło się II Forum – DOBRE PRAKTYKI W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH zorganizowane wspólnie z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie, w którym wzięło udział m.in. 17 członków ESD ADR.

Organizatorami forum byli żołnierze Logistyki 12Brygady Zmechanizowanej oraz Zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR.  Uczestnikami forum byli przedstawiciele służb mundurowych z Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk, Wojskowej Komendy Transportu, 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Granicznej oraz Doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych ze środowiska cywilnego. Celem forum było przedstawienie kierunków zmian w przepisach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zmian przepisów krajowych oraz dobre praktyki w ADR, RID, IMDG.

Forum rozpoczęli Prezes ESD ADR-pan dr inż. Tadeusz HOROSZKIEWICZ, Wiceprezes ESD ADR-pan inż. Ryszard ANTONIAK i Szef Sekcji Logistyki S-4 -mjr Eugeniusz WISZOWATY . Pani Maria NICOPULOS – Prezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu TowarówNiebezpiecznych, przedstawiła aktualny stan przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych ADR 2017 – 2019 oraz sylwetkę EASA  (Europejskiego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych), którego celem jest reprezentowanie interesów doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnych grupy roboczej ds. RIDADR/ADN WP15 w EKG ONZ WP15 – Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sierżant Piotr SPYCHALSKI – doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarówniebezpiecznych w transporcie drogowym w 12 Brygadzie Zmechanizowanej omówił przepisy normujące przewóz towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP oraz dobre praktyki oraz zadania transportowe realizowane w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. Kolejny prelegent Pani Agnieszka TRZCINSKA – Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym w Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.  przedstawiła aktualną dokumentację IMDG  – Transportu Morskiego Towarów Niebezpiecznych oraz dobre praktyki w transporcie multimodalnym.

Po części teoretycznej uczestnicy forum udali się na pokaz sprzętu transportowego wykorzystywanego do przewozu towarów niebezpiecznych. Pokaz zorganizowali żołnierze batalionu logistycznego oraz 2 batalionu saperów. Część końcowa forum odbyła się w DB Port Szczecin Sp. z o.o. gdzie uczestnicy zostali zapoznani przez Pana Andrzeja KLOFIKA z infrastrukturą i specyfiką DB Port Szczecin oraz mogli pozwiedzać terminal i nabrzeże portowe.