Webinar „ADR 2021 – nowelizacja umowy ADR”

webinar ADR 2021 - nowelizacja umowy ADR

Szkolenie: sobota, 27 czerwca 2020 o 10:00 – 16:00

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.