SPRAWY ADMINISTRACYJNE


Uchwały Zarządu ESD-ADR

ZESPÓŁ DORADCZY DO SPRAW PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZY MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

ZADANIA ZESPOŁU

  • ujednolicenie terminologii stosowanej w tłumaczeniach Umowy ADR
  • opracowanie propozycji zmian do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
  • opracowywanie propozycji rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
  • systematyczna ocena skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych w obszarze przewozu towarów niebezpiecznych i w razie potrzeby wypracowywanie propozycji zmian do przepisów;
  • opracowywanie lub opiniowanie propozycji zmian do przepisów międzynarodowych regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
  • opiniowanie dokumentów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych będących przedmiotem posiedzeń organów i grup roboczych działających w ramach organizacji międzynarodowych

INFORMACJE Z POSIEDZIENIA ZESPOŁU

ESD ADR

14.06.2022

16.03.2022

16.03.2021


22.01.2021 – MIPROPOZYCJE – UWAGI – SPOSTRZERZENIA DO OPINIOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH


12.01.2021 r. MI

Stosownie do regulacji § 48 ust. 1 i 2 pkt 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia  29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, w związku z wprowadzonymi zmianami, polega ponownym konsultacjom publicznym.


EUROPEAN ASSOCIATION OF DANGEROUS GOODS SAFETY ADVISERS

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

KONFERENCJE I SZKOLENIA Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA ADR

WEBINAR ADR – 2021

VI Konferencja MON

ADR 2019 -2021

III Forum Dobrych Praktyk

V konferencja Doradców Wojskowych

II Forum Dobrych Praktyk

ODPADY – BDO

KONFERENCJE I SZKOLENIA Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA ADR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *